1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


fabio vieira's Snapshots

 1. dedo

  Snapshot Title: dedo
  Taken by: fabio vieira

  Image: Fábrica da Stara
  Image Owner: fabio vieira  Description:

  dedo no nariz 2. Rostos

  Snapshot Title: Rostos
  Taken by: fabio vieira

  Image: Fábrica da Stara
  Image Owner: fabio vieira  Description:

  Conversa no trabalho 3. face

  Snapshot Title: face
  Taken by: fabio vieira

  Image: Monaco
  Image Owner: fabio vieira  Description:

  safe 4. 10H in time

  Snapshot Title: 10H in time
  Taken by: fabio vieira

  Image: Vatican in 7/9/2011
  Image Owner: fabio vieira  Description:

  clock