1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Snapshots

 1. Hotel Principe Leopoldo

  Snapshot Title: Hotel Principe Leopoldo
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Golfo di Lugano
  Image Owner: Renato Pamini  Description: 2. Monte Lema

  Snapshot Title: Monte Lema
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Golfo di Lugano
  Image Owner: Renato Pamini  Description: 3. Municipio

  Snapshot Title: Municipio
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Golfo di Lugano
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Lugano 4. LAC

  Snapshot Title: LAC
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Golfo di Lugano
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Lugano 5. Palazzo Mantegazza

  Snapshot Title: Palazzo Mantegazza
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Golfo di Lugano
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Paradiso 6. Ristorante

  Snapshot Title: Ristorante
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Golfo di Lugano
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Capo San Martino