1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Snapshots

 1. Volta

  Snapshot Title: Volta
  Taken by: Vittorio Ghelfi

  Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
  Image Owner: Vittorio Ghelfi  Description:

  Figura di Gesù Cristo 2. Altare

  Snapshot Title: Altare
  Taken by: Vittorio Ghelfi

  Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
  Image Owner: Vittorio Ghelfi  Description:

  . 3. Beautiful roses

  Snapshot Title: Beautiful roses
  Taken by: Hanna K

  Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
  Image Owner: Vittorio Ghelfi  Description:

  . 4. Winged creature

  Snapshot Title: Winged creature
  Taken by: Hanna K

  Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
  Image Owner: Vittorio Ghelfi  Description:

  . 5. 5 heads

  Snapshot Title: 5 heads
  Taken by: Hanna K

  Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
  Image Owner: Vittorio Ghelfi  Description:

  . 6. Affresco Altare

  Snapshot Title: Affresco Altare
  Taken by: Vittorio Ghelfi

  Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
  Image Owner: Vittorio Ghelfi  Description:

  Quattro personaggi