1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Snapshots

 1. Caprino

  Snapshot Title: Caprino
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Lugano da Capo San Martino
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  villaggio con ristorante 2. Sonvico

  Snapshot Title: Sonvico
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Lugano da Capo San Martino
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Chiesa 3. Villa Ciani

  Snapshot Title: Villa Ciani
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Lugano da Capo San Martino
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Lugano 4. Monte Bar

  Snapshot Title: Monte Bar
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Lugano da Capo San Martino
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Capanna 5. Monte Boglia

  Snapshot Title: Monte Boglia
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Lugano da Capo San Martino
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Vetta 6. Monte Brè

  Snapshot Title: Monte Brè
  Taken by: Renato Pamini

  Image: Lugano da Capo San Martino
  Image Owner: Renato Pamini  Description:

  Ristorante vetta