1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Snapshots

 1. Hyalorbilia erythrostigma

  Snapshot Title: Hyalorbilia erythrostigma
  Taken by: orbilia23

  Image: Hyalorbilia erythrostigma 3D (Dubois_A).jpg
  Image Owner: orbilia23  Description:

  on Diatrype bullata 2. H. erythrostigma

  Snapshot Title: H. erythrostigma
  Taken by: orbilia23

  Image: Hyalorbilia erythrostigma 3D (Dubois_A).jpg
  Image Owner: orbilia23  Description:

  parasitic on Orbilia sp. 3. Hyalorbilia erythrostigma

  Snapshot Title: Hyalorbilia erythrostigma
  Taken by: orbilia23

  Image: Hyalorbilia erythrostigma 3D (Dubois_A).jpg
  Image Owner: orbilia23  Description:

  on decayed Exidia recisa